Ιδιωτικά Μαθήματα Γιόγκα στα Χανιά

Ιδιαίτερα Μαθήματα Γιόγκα 

Τα ιδιαίτερα μαθήματα γιόγκα προσφέρουν εξατομικευμένη προσοχή και μεγαλύτερη εστίαση στις ατομικές σας ανάγκες.

One-on-one

Τα ιδιαίτερα μαθήματα γιόγκα προσφέρουν εξατομικευμένη προσοχή και μεγαλύτερη εστίαση στις ατομικές σας ανάγκες.

Είναι πιο ευέλικτα όσον αφορά τον προγραμματισμό και μπορούν να προσαρμοστούν στις προσωπικές σας απαιτήσεις.

Μπορούν να σας βοηθήσουν να επιτύχετε τους στόχους σας για υγεία και ευεξία και να κατανοήσετε καλύτερα τη θεωρία της γιόγκα.

Is a Private Yoga Class Right for Me?

Retreat Yoga Studio ο εκπαιδευτής είναι υπεύθυνος για την κατανόηση της τρέχουσας φυσικής σας κατάστασης σε σχέση με μετά από τραυματισμό/ χειρουργική αποκατάσταση προκειμένου να εξακριβωθούν τυχόν απαραίτητες τροποποιήσεις της άσκησης.

Απόλυτη προσήλωση
Βέλτιστο όφελος
Αξιολογήσεις κίνησης